Economia Sociala in ActualitateRESURSE PENTRU FEMEILE SI GRUPURILE ROMA EXCLUSE SOCIAL
proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
"Investeste in oameni !"


Sectiunea "Economia sociala in actualitate" are ca obiectiv promovarea rezultatelor diferitelor activitati specifice de investigare stiintifica a sectorului economiei sociale, atat prin proiectul "INTEGRAT - Resurse pentru femeile si grupurile Roma excluse social", cat si prin alte initiative similare derulate in Romania sau diferite state membre ale ale Uniunii Europene. Tematica abordata reflecta principalele aspecte aflate in atentia diferitelor structuri ale economiei sociale: dezvoltarea structurilor economiei sociale; promovarea economiei sociale (cooperative, intreprinderi sociale, fundatii, asociatii etc, organizatii de voluntariat si alte organizatii non-profit); consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin infiintarea parteneriatelor public/private in domeniul economiei sociale; consolidarea capacitatii operatorilor din economia sociala, precum si incurajarea cooperarii intre organizatii. Cercetarile, studiile si analizele in domeniul economiei sociale, incluzand aspecte juridice, de reglementare si ale politicilor publice primite din partea autorilor din Romania si din strainatate (redactate in confomitate cu notele din Instructiuni pentru autori) vor fi publicate in cadrul sectiunii, iar prin procesul de recenzare vor fi incluse in variantele trimestriale, tiparite si electronice, ale Jurnalului Practicilor Pozitive Comunitare. Articole/cercetari/studii/analize
an:
2010 2011 2012

tip:
Articole Volume

publicat in:
Romania strainatate

Contact:
Victor Nicolaescu
Manager proiect
Mobil: 0040 751 51 60 16
Email: vic72ro@gmail.com
Ema Viciu
Specialist relatii publice
Mobil: 0724/231.551
Email: ema.octi@yahoo.com


"Economia sociala este termenul generic utilizat pentru a face referire la un grup de persoane care se reuneste pentru a-si asuma un rol economic activ in procesul de incluziune sociala, ex. cooperative, intreprinderi sociale, ONG-uri (fundatii si asociatii) si alte organizatii non profit care au un rol important in activitati de gestionare si consolidare."

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDITII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE Nr.84, "Pentru o viata mai buna", AXA PRIORITARA 6 "Promovarea incluziunii sociale", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.1. "Dezvoltarea economiei sociale", Aprilie 2009, pag. 9